Notícies

Nota conjunta Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

 

L’actual situació de crisi provocada per l’epidèmia de COVID-19 està obligant a fer canvis molt importants per tal de fer-hi front amb la màxima eficàcia i celeritat. Estem en una situació crítica que requereix actuacions decidides per tal de preservar com a primer objectiu la salut dels nostres ciutadans.

Els professionals sanitaris, des del primer moment, estem donant el millor de les nostres professions, així com també els hospitals, centres d’atenció primària i totes les institucions sanitàries, treballant braç a braç amb el Departament de Salut.

En aquest moment de molta tensió del sistema sanitari, tots els esforços s’han de centrar a atendre el gran nombre de pacients que ho requereixen i hem de fer-ho amb un nombre limitat de professionals, perquè els estralls de l’epidèmia afecten també els sanitaris. Tenim un gran nombre de professionals infectats i en confinament.

D’altra banda, també cal preservar els drets dels treballadors que, en situació de crisi i de malaltia, necessiten la protecció que els ofereix la baixa laboral per tal de garantir la continuïtat dels seus salaris i les prestacions que els pertoquen. Aquest és un acte mèdic al qual no volem renunciar, però, alhora, s’acompanya d’una feina administrativa molt feixuga, que, en moments de crisi com l’actual, detreuen un temps molt valuós als metges que han de complimentar baixes i comunicats de confirmació.

En un moment d’excepcionalitat, manifestada pel Reial Decret d’Estat d’Alarma, seguir dedicant temps a tasques que no aporten cap valor, mentre tenim una urgència assistencial greu com l’actual implica un conflicte ètic que s’ha de resoldre en favor del principi de justícia distributiva. És per això que recordem a tots els metges i, en especial, als metges de família que, enfront d’aquest conflicte, el Codi de Deontologia empara la decisió de fer prevaldre l’assistència per davant d’altres requeriments.

Instem, per tant, les autoritats competents a suspendre els tràmits administratius de baixes laborals i comunicats de confirmació realitzats per professionals sanitaris fins a la resolució de l’actual crisi, tot preservant els drets i les prestacions dels treballadors.