Notícies

Montserrat Esquerda presidirà la nova Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

El plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha aprovat recentment la creació de la Comissió de Deontologia del CCMC, que estarà integrada pels presidents de les comissions homònimes dels quatre col·legis (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida). La nova comissió serà presidida per Montserrat Esquerda, del Col·legi de Metges de Lleida. Esquerda és metgessa especialista en Pediatria a l’Hospital Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida i directora general de l’Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull).

El CCMC ha considerat oportú crear aquesta comissió com a òrgan tècnic, assessor i consultor del seu plenari davant la necessitat creixent d’abordar i donar resposta als reptes bioètics i deontològics que contínuament es plantegen en l’evolució de l’exercici de la medicina, derivats de canvis socials, demogràfics, culturals, científics i tecnològics que es produeixen cada cop amb més rapidesa a tot el món. Una de les seves funcions principals serà la d’impulsar les actualitzacions del Codi de Deontologia.

De manera paral·lela, els quatre col·legis catalans mantenen les seves pròpies Comissions de Deontologia, que, precisament a través de la nova comissió, disposaran d’un espai per compartir informació i coneixements, per uniformar criteris i per coordinar accions i posicionaments.

La resta de membres de la Comissió de Deontologia del CCMC són Josep Terés (Col·legi de Barcelona), Antoni Labad (Col·legi de Tarragona) i Núria Masnou (Col·legi de Girona).