Notícies

Modificació del sistema de comunicació dels comunicats relacionats amb la incapacitat temporal

Modificació del sistema de comunicació dels comunicats relacionats amb la incapacitat temporal

El govern espanyol ha aprovat el Real Decreto 1060/2022, que inclou la modificació d’aspectes puntuals de la gestió i control dels processos per Incapacitat Temporal (IT) en els primers 365 dies de la seva durada i que entra en vigor el proper dia 1 d’abril de 2023.

La principal novetat rau en el procediment de comunicació dels comunicats de baixa, confirmació i alta, dels quals el metge ja no haurà de lliurar-ne dues còpies al treballador, sinó només una. D’aquesta manera, serà el servei públic de salut, la mútua o l’empresa col·laboradora qui remetrà directament la situació d’IT a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per via telemàtica, qui, a la vegada, ho comunicarà a l’empresa del treballador amb les seves dades identificatives merament administratives.

També es regula l’opció del facultatiu per poder fixar la revisió mèdica en un període inferior a l’indicat en cada cas.

La modificació del procediment de comunicació i tramitació de la IT, lògica i esperada, redueix la càrrega del treballador d’haver d’entregar el comunicat de baixa, confirmació o alta a l’empresa. No obstant això, es desaprofita l’ocasió per modificar i reduir la càrrega administrativa del metge, principalment en els processos de curta durada.

El CoMB i el CCMC s’han posicionat reiteradament en demanda d’una reducció de les tasques administratives i burocràtiques dels metges, especialment d’atenció primària (Document de Posició del CCMC Desburocratitzar el procés assistencial Una proposta per millorar el temps dedicat a l’assistència als pacients) i una de les propostes constants ha estat la de redefinir els processos administratius de les situacions d’IT, sense que s’hagi produït cap avenç en aquesta demanda.

El CoMB lamenta que no s’hagi avançat en la desburocratització de tasques dels facultatius de l’atenció primària, com reiteradament ha demanat, i reclama l’obertura de processos de redefinició de la intervenció del professional en els casos d’IT de curta durada fent efectiva la declaració autoresponsable, amb l’objectiu de guanyar temps per dedicar a la tasca assistencial.

Més informació sobre canvis recents impulsats per Salut en la gestió de les baixes