Notícies

Metges jubilats voluntaris durant la pandèmia de COVID-19: compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’exercici professional

Metges jubilats voluntaris durant la pandèmia de COVID-19: compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’exercici professional

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) està donant  suport i assessorament a una col·legiada jubilada del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) que va presentar-se voluntària per atendre pacients en un centre sanitari d’atenció primària del sistema públic de salut durant la primera onada de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 i a la qual la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social li reclama el retorn de la prestació de jubilació percebuda durant els més de dos mesos en què va estar en actiu, contractada laboralment, efectuant el seguiment de pacients COVID-19.

La col·legiada, que va respondre a la crida que va fer el CoMB i altres institucions perquè metges i metgesses jubilats poguessin donar suport als centres sanitaris durant la primera onada de la pandèmia, va reincorporar-se, mitjançant una relació laboral, al centre d’atenció primària on havia treballat, concertat amb el CatSalut, circumstància aquesta que al·lega la Seguretat Social per reclamar-li la prestació de jubilació, en entendre que, en el seu cas, no és d’aplicació la compatibilitat prevista a l‘Ordre vigent aleshores (Orden SND 232/2020, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19), ja que limitava la seva aplicació al personal estatutari que es reincorporés.

Tot i la literalitat de la norma, el CCMC entén que la finalitat de la compatibilitat prevista a l’esmentada Ordre i a les normes que posteriorment han regulat aquesta qüestió era la de permetre que el sistema de salut pogués comptar amb personal suficient per donar resposta a les necessitats de la pandèmia sense que això suposés cap perjudici per a les persones jubilades que es van avenir a col·laborar en una situació tan extrema. Per aquesta raó, el CCMC entén i considera que cal superar la literalitat de la norma, per tal de donar aixopluc just i equitatiu als metges i metgesses no estatutaris que, voluntàriament, van ajudar o vulguin seguir ajudant la població en moments tan extrems.

A banda del suport individual, el CCMC instarà el Departament de Salut i l’Organización Médica Colegial (OMC) a impulsar la modificació de la normativa actual, per tal que es fixi que l’aplicació de la compatibilitat de pensió i treball, en aquests casos excepcionals, ha de fer-se extensiva i ser reconeguda, amb efectes retroactius, a tots els metges i metgesses jubilats, amb independència de la seva vinculació estatutària o d’altra mena.

Els col·legiats i col·legiades del CoMB que tinguin dubtes o consultes, o bé que precisin assessorament al voltant d’aquesta qüestió, es poden adreçar a juridica@comb.cat.