Notícies

“Memòria de Secretaria del 2009” presentada per la Dra. Arrizabalaga el 23 de març a l'Assemblea de Compromissaris