Notícies

Informe Anual 2021

L’Informe Anual 2021 del CoMB, ja disponible a la web

S'ha presentat l’Informe Anual 2021 del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB). Aquesta publicació recull tota l’activitat que el CoMB i el Grup Med van dur a terme al llarg de l’any passat, tot destacant les dades més rellevants corresponents a diferents àmbits: demografia, comptes col·legials, serveis col·legials, deontologia, control de l’exercici, activitat formativa, suport a la salut del metge, protecció social, innovació, comunicació, cooperació, cultura, etc.

L’Informe Anual 2021 està disponible a la web del CoMB en tres formats que permeten una consulta àgil: pdf, issuu i format web interactiu.

Any rere any, l’equip del CoMB s’aboca en l’elaboració d’aquest informe, a través del qual el Col·legi té l’oportunitat de retre comptes davant dels col·legiats i de la societat en general i de retornar, almenys en part, la confiança dipositada en la institució.

L’Informe Anual del CoMB no és tan sols una recopilació de xifres i titulars, sinó que és un exercici de balanç i de reflexió per part de tot l’equip que permet detectar i analitzar els punts forts i els punts febles de la feina feta per tal de millorar.