Notícies

L'ICS ha iniciat el procés per integrar als metges de contingent. El COMB crea un punt d'informació a l'Assessoria Jurídica

L'ICS ha iniciat el procés per a la integració dels metges de contingent i zona aprovant la relació provisional de professionals que està previst integrar i que es fa pública a través del taulell d?anuncis de l'ICS i de la seva intranet.

Aquesta relació ha estat elaborada seguint els criteris d'antiguitat i d'edat. L'ICS ha acordat donar un termini que finalitza el 13 de març de 2006 a fi que, si ho considereu oportú, formuleu al·legacions a la relació provisional les quals només poden estar referides a errors d'antiguitat i data de naixement. 

Amb la finalitat que pugueu consultar qualsevol dubte relacionat amb aquest tràmit us podeu adreçar a l'assessoria jurídica del col·legi. 

Amb aquest efecte s'ha creat un punt d'informació específic on també podreu rebre orientació jurídica sobre els vostres drets i les conseqüències individuals   de la integració.

Punt d'informació:
3a planta ascensor B
telèfon per concertar visites: 93 567 88 80 

Documentació adjunta:
  • Decret 31/2006, de 28 de febrer, pel qual es determina la integració del personal estatutari de l'ICS que percep els seus havers pel sistema de contingent i zona en el sistema de prestació de serveis, de dedicació i de retribucions que s'estableixen a la Llei de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut. 
Actualitzat a data de 8 de març de 2006.