Notícies

L’Assemblea del COMB aprova un Pressupost pel 2015 amb marcat accent social

A l’Assemblea de Compromissaris celebrada el dimarts 16 de desembre es va presentar la proposta de pressupost del COMB per al 2015. La previsió dels ingressos i despeses de la institució per l’any vinent va ser aprovada pel 81% dels assistents. 


El pressupost per al 2015 presenta un marcat accent social, basat essencialment en dos eixos: 

a) un major esforç per protegir els col·legiats amb més dificultats: atur, precarietat i problemes de salut, i 

b) augmentar l’activitat col·legial: a través del reforç de les activitats en l’àmbit de participació.

Una de les novetats que incorpora aquest pressupost és la bonificació del  50% de la quota col·legial per als metges que es trobin  en situació de precarietat laboral, amb ingressos inferiors a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional (648,60€ x 2 = 1.297,20 €) x 12 mensualitats 15.487.2 € any. 

També, es mantenen les reduccions del 50% per als joves col·legiats i les exempcions per als metges en atur.

Per a la resta de la col·legiació, la quota col·legial se situa en 62€ / trimestre a excepció dels metges honorífics/ jubilats amb quota col·legial gratuïta. 

Per fer possible aquestes reduccions, es manté la contenció pressupostària gràcies a la solidaritat dels propis metges amb els companys més vulnerables, i la professionalitat i esforç de productivitat dels treballadors.

El Tresorer

Dr. Lluís Esteve