Notícies

L’Àrea de Praxi rep un premi per la seva recerca en els sinistres de responsabilitat civil amb major impacte econòmic

A principis de maig es va celebrar a Oporto el VII Congreso Hispano-Luso de Valoración del Daño Corporal, coincidint també amb la celebració del IV Congreso Ibérico de Medicina Legal, al que van assistir els majors experts a nivell europeu en valoració del dany corporal. El COMB hi va ser representat per part del Dr. Josep Arimany, Director de l’Àrea de Praxi, que va moderar una de les taules. 


L’objectiu d’aquestes trobades periòdiques és compartir experiències professionals en l’àmbit de la  medicina legal i valoradors del dany corporal  i presentar els resultats de les darreres investigacions en aquest àmbit. Una de les investigacions presentades per l’Àrea de Praxi del COMB ha estat premiada com un dels millors pòsters presentats a l’esdeveniment. 

En concret, aquesta investigació busca comparar els sinistres amb un major  impacte econòmic  de la pòlissa col·lectiva del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb la d’altres països d’arreu del món.  

Destaca d’aquest estudi que les indemnitzacions que afronta la pòlissa col·lectiva del CCMC estan per sota de les dades internacionals. Com a punts en comú amb la resta de zones estudiades, es repeteixen alguns resultats com el fet que l’especialitat d‘Obstetrícia i Ginecologia és la que presenta indemnitzacions econòmiques més elevades. 

Aquest estudi ja ha estat publicat pel Journal of Healthcare Quality 10.1111/JHQ.12074, on line 7 aug 2014 i forma part de la línia d’investigació que l’Àrea de Praxi del COMB fa temps que està impulsant per tal de seguir fomentant millores en la seguretat clínica dels pacients i la seguretat jurídica dels professionals.