Notícies

L’App del CoMB ‘MetgesBarcelona’ s’actualitza amb noves funcionalitats i més seguretat

L’App del CoMB ‘MetgesBarcelona’ s’actualitza amb noves funcionalitats i més seguretat

L’App del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) 'MetgesBarcelona' ha renovat el seu disseny i funcionament aportant noves funcionalitats i millores de seguretat i usabilitat, tot adaptant-se a l’evolució dels sistemes operatius iOS i Android.

La nova versió de l’App 'MetgesaBarcelona' simplifica el sistema de recuperació del codi PIN o del Codi d’Activació de la Identitat Digital (CAID) en cas d’oblit o pèrdua. Incorpora la possibilitat de signar documents del CoMB amb signatura electrònica avançada, en la línia de facilitar una major interacció dels metges amb el Col·legi. I com a novetat, permet emetre i enviar, des de la mateixa App, receptes mèdiques electròniques privades a través de la plataforma homologada REMPe. 

Els col·legiats que la tinguin instal·lada hauran d’actualitzar-la per poder accedir-hi. En cas de tenir activades les actualitzacions automàtiques en els seus dispositius mòbils, no caldrà que facin res per accedir a la nova versió de l’App. D’altra banda, si les actualitzacions no són automàtiques, els usuaris hauran d’executar l’actualització accedint a l’App Store o Google Play per tal de donar l’ordre. En tots dos casos, caldrà identificar-se nou amb el número de col·legiat i DNI o NIE.

En cas de dubtes o aclariments sobre el procés d’actualització de l’app, els col·legiats poden adreçar-se a la Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC) a través del telèfon 93 567 88 88 o pel correu electrònic col.metges@comb.cat.

D’altra banda, per a consultes relacionades amb l’emissió de receptes electròniques privades (com donar-se d’alta o el seu funcionament), els professionals es poden dirigir a l’Àrea Professional del CoMB al telèfon 93 567 88 55 o correu electrònic professional@comb.cat.