Notícies

L’activitat sanitària s’inclou en els ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

L’activitat sanitària s’inclou en els ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

Després de nombroses reivindicacions de patronals i diversos sectors econòmics i professionals, el Govern de la Generalitat ha aprovat l’ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, fent-los extensius a la totalitat dels sectors econòmics, incloent-hi, per tant, tot tipus d’activitat sanitària, fins ara exclosa del catàleg d’activitats dels ajuts actuals, com d’altres activitats professionals que ara també s’hi inclouen. 

Per optar a l’ajut, cal presentar la inscripció prèvia durant el termini que va del 21/7/2021 fins el 30/7/2021, a les 15 hores. 

Aquests ajuts estan subjectes a unes condicions i requisits, alguns dels quals detallem tot seguit:

  • Els ajuts van adreçats a professionals i empreses que estaven actives durant els exercicis 2019 i 2020, que continuïn en l’activitat actualment i el volum d’operacions anual dels quals, l’any 2020, s’hagi vist reduït en més d’un 30% respecte el 2019.
  • L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors i els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
  • En l’apartat d’exclusions, cal destacar que no poden ser-ne destinataris aquells qui van declarar un resultat negatiu el 2019 i els qui tenen un volum de deute subvencionable inferior a 4.000€. El límit màxim d’ajuts serà de 200.000€.
  • Caldrà mantenir l’activitat fins al 30/6/2022, no repartir dividends durant els exercicis 2020 i 2021 i no aprovar increments retributius en l’alta direcció durant dos anys.

Podeu obtenir-ne més informació a: