Notícies

La Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC) s’acosta més al col·legiat amb la remodelació de seva àrea d’atenció

Coincidint amb el 125è aniversari del Col·legi, i amb la voluntat de prestar un tracte personalitzat i de valor potenciant el seu servei d’assessorament i orientació des del compromís i la proximitat, la UAC ha redissenyat les seves oficines donant així pas a un nou espai de diàleg  amb el metge.

 

 

En el decurs dels últims anys, a la seu del Col·legi, s’han dut a terme un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu l’adequació de l’espai a la normativa de seguretat i llicència d’activitats i també donar resposta a les noves necessitats dels col·legiats, clients, i empleats. És per això que enguany, la Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC) ha dut a terme la reestructuració de les seves instal·lacions per tal de possibilitar una atenció presencial més centrada en el col·legiat. S’hi han habilitat àrees diferenciades que cerquen la focalització plena de l’atenció de l’assessor en cada visita. Incorporant noves solucions tecnològiques a l’abast i utilitzant la cita prèvia, s’hi ofereix un estil d’atenció modern, més proper i còmode, en espais més silenciosos que afavoreixen la privacitat i adaptables als diferents perfils de col·legiat i modalitats de gestions. La reestructuració permet assumir els reptes pel que fa a la capacitat d’activitat segons el moment de l’any, com és ara la concentració en pocs dies de la col·legiació dels nous residents, aprofundint així en el compromís de la institució de cercar la millora de l’experiència col·legial.

Amb una organització eficaç, un equip especialitzat i un horari ampli, la UAC gestiona més de 42.000 consultes anuals de manera personalitzada i directa.

El Col·legi compta amb 35.603 metges col·legiats (52% dones i 48% homes) amb una mitjana d’edat global de 50,2 anys, que són atesos a través de la UAC, unitat que fa de porta d’entrada i gestiona l’operativa de la col·legiació i el registre col·legial, informa dels serveis que ofereixen la resta d’àrees col·legials i orienta sobre com actuar i on dirigir-se per tractar les gestions que requereixen un tractament més especialitzat.