Notícies

La situació professional de les metgesses

Tot i que el nombre de metgesses als hospitals és cada vegada més alt, els llocs de responsabilitat els continuen ocupant els homes. Així ho demostra l’estudi “Desigualdades de género en la carrera profesional: ¿aún existen barreras a los médicos mujeres en el siglo XXI?”, encapçalat per la Dra. Pilar Arrizabalaga, ex-secretària de la Junta de Govern del COMB.

L’estudi, publicat a la revista Gaceta Sanitaria, pren com a mostra les dades de l’Hospital Clínic des de l’any 1996 fins 2008. En aquest centre de referència i durant aquest període de temps, el nombre de residents dones ha anat en augment gradualment, fins duplicar el dels homes. La mateixa tendència es dóna quan es parla de l’ocupació de llocs de treball temporals. En 2008 les metgesses ocupaven 96 places d’aquest tipus i 45, els metges. 

La situació comença a canviar en detriment de les dones quan s’examinen les places permanents: en aquest mateix any (2008) menys del 50% de les metgesses que havien finalitzat la residència tenia un lloc de treball fix, davant el 70% dels seus companys metges. Pel que fa als llocs de responsabilitat (caps de secció, d’unitat, de departament o d’institut) només el 8% de les metgesses arriben a ocupar-los. L’estudi explica que aquest percentatge no ha variat en els 13 anys analitzats, mentre que en el cas dels metges, la xifra s’ha mantingut per damunt del 20%. En el cas del càrrec consultor sènior, només el 10,9% de les metgesses han aconseguit ser-ho. 

L’estudi conclou que “la feminització mèdica es veu dràsticament frenada per una falta de representació de la dona en els llocs de responsabilitat hospitalària” i proposa diverses mesures per frenar les desigualtats de gènere, com ara “el compromís visible de la institució, el suport durant i després de la maternitat i l’estímul entre les dones per tal que sol·liciten nomenaments i ascensos”. 

El COMB també ha tractat la desigualtat de gènere en l’àmbit mèdic, dedicant-li els espais “A fons” i “Tema de debat” del número 139 de la Revista COMB. A més, aprofitant que 2013 va ser l’Any Dra. Dolors Aleu i Riera, es van realitzar diferents actes que tenien com a tema central la situació de la dona metge. Un d’ells va ser el Debat sobre la Professió, encapçalat per la Dra. Arrizabalaga. 

Informació relacionada: