Notícies

La revista col·legial es renova per donar més veu als metges

La revista col·legial es transforma per millorar la comunicació entre els metges. La publicació canvia de nom i amplia els seus continguts. L’antic Servei d’Informació Col·legial passa a dir-se COMB. Revista del Col·legi de Metges de Barcelona.


La revista inclou noves seccions pensades per augmentar la participació i donar protagonisme als temes que afecten directament als metges o en són protagonistes. Canvia el disseny per un més atractiu, que inclou color, i amb més presència d’imatges i altres recursos gràfics. 

Per primer cop, la revista està lligada directament amb la pàgina web i a les xarxes socials del COMB. Els codis QR enllacen la revista amb contingut multimèdia.

La nova revista busca, mantenint la línea de contenció pressupostària del COMB, apropar el Col·legi als col·legiats i reforçar el seu paper protagonista en la institució.

Com sempre rebràs la revista a la teva  adreça postal  habitual.