Notícies

La pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil dels quatre col·legis de metges catalans supera els 25.000 assegurats

Des de fa més de 25 anys, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ofereix una Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva per als col·legiats dels quatre col·legis de metges catalans. Aquesta primavera la pòlissa ha batut un record superant els 25.000 assegurats, consolidant-se així com la principal assegurança de responsabilitat professional de Catalunya d’adhesió voluntària.


Aquesta pòlissa s’adjudica mitjançant concurs públic, i en el darrer concurs, vigent per al període 2012-2016, es van aconseguir millores substancials de les prescripcions tècniques, com l’augment de quantia per indemnització, i alhora una reducció del 30% de les primes per als assegurats -amb condicions especials per a metges joves i metges de família-.   

Estabilització de les reclamacions i mesures en seguretat clínica 

En els últims temps, el Servei de Responsabilitat Civil que gestiona la pòlissa ha observat una tendència positiva en les reclamacions cap als metges: cada cop es  solucionen més mitjançant processos extrajudicial i cada cop menys en la via  penal, gràcies a la gestió per part d’advocats experts en praxi mèdica. 

Per últim, cal esmentar que l’experiència acumulada del Servei de Responsabilitat Civil al llarg de tots aquests anys ha permès processar un gran volum de dades sobre els procediments de risc, i així desenvolupar una intensa tasca de formació i prevenció, publicant recomanacions en matèria de seguretat clínica que repercuteixin en un millor benestar tant dels professionals com de la societat.