Notícies

La jutgessa no admet a tràmit la impugnació de les eleccions feta pel candidat Dr. Gené

El passat 27 de desembre, el Dr. Gené Badia va presentar un recurs judicial impugnant la convocatòria de les eleccions del COMB, on demanava la suspensió i anulació del procés electoral, argumentant que el procediment electoral previst als Estatuts del COMB suposava una vulneració dels drets dels col·legiats.   


El Jutjat un cop valorada la informació aportada per l’Assessoria Jurídica del COMB ens ha notificat que no admet a tràmit el recurs presentat pel Dr. Joan Gené Badia contra la convocatòria electoral del COMB.   

La Jutgessa considera que en el procés electoral del COMB no es vulnera cap dret fonamental a més d’entendre que tampoc s’acredita cap vulneració de la igualtat de tracte de tots els col·legiats.   

Per tant, es confirma la normalitat del calendari electoral i totes les condicions de celebració de les eleccions. Us recordem que el dia de les votacions és el pròxim 12 de febrer, a la seu del COMB. 

Notícies relacionades