Notícies

La Junta de Govern del CoMB publica un document de posició amb propostes de millora per a l’atenció primària

El Col·legi acaba de fer públic el "Document de posició de la Junta de Govern del CoMB sobre la situació de l'Atenció Primària i propostes de millora", resultat del treball participatiu que es va endegar a principis de maig, en el qual han pres part més de cent cinquanta metges i metgesses, tots ells referents de l'atenció primària. L’objectiu d’aquest procés de reflexió, que va culminar amb una trobada de professionals el 18 de maig passat a la seu del Col·legi, ha estat posar en comú, debatre i, finalment, formular propostes concretes de millora, algunes de les quals podrien posar-se en pràctica a curt i mig termini i, fins i tot, en alguns casos, sense increments pressupostaris. 


L'atenció primària de Catalunya és una peça clau del sistema sanitari públic. És un element fonamental per a la cohesió social, en el qual hi treballen més de 15.000 professionals altament qualificats, però, malgrat tot, està en crisi des de fa anys. Una crisi que s'ha anat agreujant per la manca d'un pressupost adequat i, en conseqüència, per la reducció dràstica de les inversions i de les retribucions dels professionals sanitaris, així com per la pèrdua de llocs de treball. 

La Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona considera que la situació a l'atenció primària ha arribat a un punt crític i el senyal més evident n'és el desgast i el malestar que, de manera del tot justificada, expressen els professionals que hi treballen. La Junta farà arribar el Document de posició de la Junta de Govern del CoMB sobre la situació de l'Atenció Primària i propostes de millora al Departament de Salut i a responsables d'institucions sanitàries i de sindicats, amb l’objectiu que serveixi per impulsar els canvis que necessita l’atenció primària al nostre país. 

El document especifica prop de 40 mesures i alerta que qualsevol pla o estratègia per millorar l’atenció primària ha de partir d’unes condicions necessàries: 

  • Increment significatiu de l’assignació pressupostària per a l’atenció primària (tendir a les recomanacions internacionals que situen la despesa adequada en atenció primària en almenys un 20% de la despesa sanitària)
  • Plans d’estabilització del personal i polítiques de contractació que posin fi a la precarietat laboral
  • Promoció i recolzament dels lideratges professionals als càrrecs de responsabilitat.
  • Canvis organitzatius que permetin la capacitat real de compra, la gestió de llistes d’espera, etc.
  • Aposta per l’autonomia i per la implicació en la gestió dels professionals.