Notícies

La infecció pel virus de la COVID-19 per part del personal sanitari torna a ser considerada com a accident de treball, tal com havia reclamat el CCMC

La infecció pel virus de la COVID-19 torna a ser considerada des d’ahir com a contingència professional derivada d’accident de treball quan afecta el personal sanitari. La mesura, recollida al Reial Decret-Llei 28/2020, de 22 de setembre, de Treball a Distància (disposició addicional quarta), es va fer pública ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i recull la petició que, des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) s’havia formulat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, a través d’una carta remesa el passat 17 de setembre.

El nou marc normatiu recupera, doncs, la situació que havia quedat derogada el passat 10 de setembre i considera que, des de la declaració de la pandèmia internacional per part de l’OMS (11 de març de 2020) i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les prestacions de Seguretat Social al personal sanitari que hagi contret el virus SARS-CoV2 en l’exercici de la seva professió (i que ho acrediti degudament), són derivades d’accident de treball.

Malgrat aquest pas endavant, el CCMC seguirà insistint perquè la consideració de la COVID-19 com a accident de treball entre el personal sanitari sigui una mesura provisional a l’espera de les modificacions legals que permetin incloure-la a la categoria de malaltia professional, cosa que permetrà oferir una millor cobertura als professionals sanitaris quant a protecció i seguretat.

Els col·legiats que necessitin fer consultes sobre aquest tema o resoldre’n dubtes, poden adreçar-se a protecciocovid@comb.cat