Notícies

La Fundació Galatea i Almirall signen un conveni per prevenir situacions de malestar psicoemocional entre els metges residents

  • L'objectiu d'aquest projecte és oferir formació als tutors dels MIR per detectar i reduir el risc de malestar psicològic dels metges joves.
  • L'inici del període de residència representa el primer contacte amb situacions d'estrès elevat, com les guàrdies, les urgències o la comunicació de males notícies a pacients i els seus familiars.
  • Un estudi de la Fundació Galatea realitzat a partir d'enquestes a metges residents va constatar que el risc de patir un trastorn mental en aquest col·lectiu havia passat del 15% al ??29% entre el l'inici i el final del primer any de formació MIR.

La Fundació Galatea i la companyia farmacèutica Almirall han signat avui un conveni que permetrà seguir impulsant conjuntament activitats de formació dirigides als metges que exerceixen com a tutors i responsables dels MIR (metges residents). L'objectiu d'aquesta iniciativa és proporcionar-los eines que els permetin detectar i prevenir situacions de malestar psicoemocional entre els metges joves i orientar-los cap a un desenvolupament professional saludable.

En l'acte de signatura han participat Miquel Vilardell Tarrés, president del Patronat de la Fundació Galatea i Ignasi Martí Ragué, director de Relacions Institucionals d'Almirall.

Les activitats formatives s'emmarquen en el Programa de la salut del metge resident de la Fundació Galatea i constaran de 25 tallers presencials al llarg de tot el territori nacional per a grups de tutors. En ells es realitzarà una primera part en la qual s'oferiran dades i conceptes teòrics sobre la salut laboral dels metges i una segona pràctica per a la discussió de casos habituals i identificació d'habilitats tutorials.

La Fundació Galatea serà l'encarregada d'aportar els continguts i materials, així com d'impartir els cursos per als tutors en els centres docents. D'altra banda, Almirall patrocinarà el programa de formació, dins del seu compromís amb el desenvolupament i millora de les competències dels professionals sanitaris des de l'inici del seu exercici professional i amb la finalitat última de millorar el benestar i la salut dels pacients i de contribuir a la millora continuada del sistema nacional de salut.

Programa de la salut del metge resident

La Fundació Galatea, creada amb l'objectiu de promoure la salut dels professionals sanitaris i l'exercici saludable de la professió, va crear el Programa de la salut del metge resident fa més de deu anys, en l'observar que el col·lectiu dels MIR té especial risc d'estrès i de patiment emocional. Amb l'objectiu de fer prevenció i detecció precoç, el programa ofereix als centres sanitaris docents eines per gestionar les situacions d'estrès i la pressió a què s'han d'enfrontar els MIR durant el període de residència.

Un estudi de la Fundació, publicat el 2015 a partir d'enquestes a metges residents, va constatar que el risc de patir un trastorn mental en aquest col·lectiu havia passat del 15% al ??29% entre el l'inici i el final del primer any de formació MIR. L'estudi reflecteix que el risc psicosocial s'incrementa especialment durant el primer any de residència, ja que es tracta d'un període de molta exigència formativa i laboral, durant el qual els metges joves s'enfronten per primera vegada a situacions d'estrès com les guàrdies i les urgències, la comunicació de males notícies als pacients i familiars, les dificultats de conciliació amb la vida familiar i personal, la manca de temps per a l'oci etc.

Durant el primer any de residència, es constaten, a més, factors de risc, com un fort descens de la pràctica d'activitat física entre el col·lectiu, una disminució considerable de les hores de son i de la valoració autopercebuda de la pròpia salut (sensació difusa de malestar, relacionada amb símptomes poc específics d'estrès), un increment del consum de psicofàrmacs (ansiolítics i antidepressius) i presència d'esgotament emocional (burn out).

D'altra banda, l'estudi també va comprovar que la presència i suport dels companys i dels superiors, així com la participació en l'organització de les tasques formatives i assistencials, són elements que actuen com a factors protectors contra l'esgotament emocional i la desmotivació dels MIR. Per aquest motiu, l'oferta formativa que preveu el conveni signat avui es dirigeix ??als tutors, ja que es consideren peces clau en l'adquisició d'habilitats i competències per part dels MIR.


El 2001, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va crear la Fundació Galatea, inicialment amb la finalitat de promoure la salut i el benestar físic i mental, i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic, però amb la voluntat d'anar incorporant més professions de l'àmbit de la salut: infermers, veterinaris, farmacèutics, psicòlegs i, més recentment, odontòlegs i treballadors socials s'han anat sumant al llarg de aquests anys.

L'objectiu últim de la nostra tasca és protegir i garantir la salut de la població, ja que treballem amb professions amb un elevat compromís social, que, alhora, conviuen amb fortes pressions que poden arribar a alterar l'estat anímic i l'equilibri psicoemocional dels qui les exerceixen. La Fundació Galatea té la missió de fomentar estratègies d'autoprotecció de la salut davant factors de risc per a l'exercici de la professió. Per això, promou estils de vida saludables, ajuda a prevenir malalties evitables i ofereix  l’assistència adequada als professionals malalts.

Sobre Almirall

Almirall és una companyia farmacèutica mundial amb un focus important en Dermatologia i Estètica, la missió de la qual és oferir medicaments i dispositius mèdics valuosos per a tu i les futures generacions. La nostra estructura d’I+D està enfocada en Dermatologia, amb una àmplia varietat de programes que cobreixen indicacions clau. A través dels nostres productes innovadors, acords i aliances, la nostra tasca cobreix tota la cadena de valor del medicament. Almirall es manté en constant creixement com una companyia especialista en diferents malalties de la pell, amb l'objectiu de cobrir les necessitats no satisfetes dels nostres clients.

Fundada el 1943, amb seu a Barcelona, ??Espanya, Almirall cotitza a la Borsa de Valors (ticker: ALM) i s'ha convertit en una font de creació de valor per a la societat gràcies a la visió i el compromís a llarg termini dels seus accionistes de referència. El 2016 va generar uns ingressos totals de 859,3 milions d'euros i, amb més de 2.000 empleats, té afermada i progressiva presència a Europa i als Estats Units.