Notícies

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB sobre la priorització de l’acte mèdic per davant de la tasca adminitrativa

La Comissió de Deontologia del CoMB recorda que, per al metge, l’acte assistencial té prioritat per davant de l’activitat burocràtica

La Comissió de Deontologia del CoMB ha fet pública una nota en la qual recorda i argumenta l’obligació deontològica que tenen els metges de prioritzar l’acte assistencial per davant de l’acte administratiu que sovint se’n deriva del primer. La Comissió, coneixedora de situacions d’elevada pressió assistencial que sovint obliguen els professionals a confrontar ambdós tipus de tasques, fa una sèrie de consideracions al respecte, fonamentades en les normes contingudes al Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC). Amb aquesta nota, la Comissió confirma l’obligació deontològica de prioritzar l’assistència per sobre de qualsevol altre interès, en la línia de les propostes i arguments que el CCMC va recollir al seu recent document de posició Desburocratitzar el procés assistencial. Una proposta per millorar el temps dedicat als pacients.

 

Més informació