Notícies

La Comissió de Deontologia del COMB presenta la monografia “Principis de confidencialitat en la pràctica clínica”

La Comissió de Deontologia del COMB ha publicat la monografia Principis de confidencialitat en la pràctica clínica. El document és una reflexió ètica sobre el valor del dret a la informació, el dret a la protecció de la salut i el dret a la intimitat en la Societat de la Informació i les Noves Tecnologies. Tal com s’apunta, el nou context digital ha afavorit l’aparició de noves eines per facilitar la labor assistencial de metges i metgesses, no obstant, també ha provocat que es multipliquen els riscos de fer un ús negligent de les dades dels pacients, de la seva intimitat. 

A partir d’aquesta reflexió, es deriven una sèrie de recomanacions bàsiques dirigides als professionals sanitaris per orientar-los a l’hora de protegir la confidencialitat dels pacients i preservar el secret professional.