Notícies

La certificació digital en el smartphone, una realitat cada cop més propera

El Col·legi, a través de Meditecnologia i Firmaprofesional, està desenvolupant el projecte “idMobile”, una plataforma que possibilita gestionar identitats digitals en dispositius mòbils, com ara els smartphones.  “idMobile” es basa en un sistema de firma electrònica multicanal el nucli del qual són els certificats digitals que permetrà que els usuaris puguin realitzar qualsevol tipus de transacció que requereixi identificació de forma còmoda, àgil i segura. 

Aquest projecte ha estat finançat pel MINISTERI DE INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME per a la concessió d'ajuts per a la realització de projectes en el marc de la convocatòria Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital, dins del Pla de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Número d'expedient: TSI-100103-2015-30