Notícies

Jaume Padrós a Diario Médico: “No volem trencar amb l’OMC, però volem col·laborar d’acord amb la llei”

L’edició en paper de Diario Médico d’aquesta setmana inclou un article amb declaracions del president del Col·legi, Jaume Padrós, en les quals fa una valoració de l’estat actual de les relacions entre el CoMB i el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) de l’Organización Médica Colegial (OMC). 


Malgrat l’actual manca de diàleg i els desacords entre les dues institucions, el titular de la notícia recull la voluntat del CoMB de col·laborar amb el CGCOM, sempre i quan es respectin les funcions i competències que la legalitat vigent –tant l’estatal, com la catalana- reconeix a cada institució. Amb tot, Padrós afirma: “Cada cop que hem manifestat alguna disconformitat i hem buscat el diàleg, ens han respost amb accions judicials". 

Padrós insisteix que el CoMB “no busca la ruptura” amb el CGCOM. “Podríem compartir moltes coses, però en un marc d’igualtat i no de submissió”, insisteix Padrós, que també destaca les bones relacions del CoMB amb la resta de col·legis provincials.