Notícies

Integració dels metges de contingent

Nota informativa del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya


En relació a les notícies que s’han difós respecte l’imminent aplicació del Real Decreto-Ley 16/2012, que ordena la integració forçosa dels metges de contingent, us informem que en la reunió celebrada en data 5 de març entre el Conseller de Salut i els presidents dels Col·legis de Metges de Catalunya en la que es tractà aquest assumpte se’ns garantí que abans de que l’ICS procedís a fer qualsevol acció concreta, els metges i metgesses afectats serien consultats sobre la seva situació professional i voluntat individual per tractar de resoldre de la millor manera possible el canvi de regim i dedicació.

Si sou metge/metgessa afectat, podeu enviar-nos un e-mail a contingent@comb.cat indicant el vostre nom i número de col·legiat, i així us podrem donar més ràpidament informació personalitzada sobre qualsevol novetat, i alhora poder-vos assessorar.   

14 de març de 2013 

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya