Notícies

Informe de la Comissió de Deontologia del COMB sobre el Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA)

La Comissió de Deontologia del COMB ha elaborat un informe, a data de gener de 2014, sobre el Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA) amb els aspectes ètics i deontològics que suposa i amb les recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) arran de la petició dels promotors del MACA.