Notícies

Informació actualitzada sobre la integració del personal de contingent i zona

Resolució de 3 de febrer de 2014, del director gerent de l’ICS, sobre la integració del personal de contingent i zona en el sistema de prestació de serveis, de dedicació i retribucions establert en l’Estatut marc del personal estatutari del serveis de salut.