Notícies

Informació actualitzada sobre el brot de febre hemorràgica pel virus de l’Ebola

El COMB posa a disposició dels col·legiats les fonts de informació actualitzada relativa a l’actual epidèmia de malaltia pel virus Ebola a l’Àfrica Occidental, així com els protocols vigents per a la detecció, assistencial i comunicació de possibles casos a l’Agencia de Salut Pública de Catalunya.  


Cal recordar que la malaltia està localitzada actualment en una zona concreta de Libèria, Guinea Conakry i Sierra Leone i que hi ha hagut casos secundaris a Nigèria (Lagos). En els darrers dies s'han declarat també alguns casos a República democràtica del Congo.

Es recomana no viatjar a aquests països si no és essencial.

La transmissió és per via directa (contacte amb pacients simptomàtics: sang, líquids biològics, saliva, suor i altres).

Tot i que cal estar atent a qualsevol viatger que retorni d'aquesta zona i presenti febre i simptomatologia compatible en els 21 dies posteriors a la tornada (veure els protocols), pel mode de transmissió i per l’estructura del nostre sistema sanitari, és molt poc probable que la malaltia per virus Ebola no representi  cap risc per la salut pública a Catalunya.  

"El protocol en cas d'Ebola pas a pas", entrevista a BTV a la Dra. Magda Campins, servei de medicina preventiva i epidemiologia de l'HUVH i Junta de Govern del COMB. (07/10/2014)"Malaltia hemorràgica per virus Ebola. Situació actual i material de suport HUVH"

Informació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron sobre com utilitzar els equips de protecció: "Procediment per a la col·locació i retirada dels equips de protecció individual"


Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
Brot de febre hemorràgica pel virus d'Ebola a diversos districtes de Guinea, Libèria, Nigèria i Sierra Leone i enllaços relacionats (català)
  • Nota informativa sobre el brot de febre hemorràgica pel virus d'Ebola
  • Procediment d'actuació davant casos sospitosos de febre hemorràgica per virus d'Èbola
  • Recomanacions per a la prevenció de la infecció del personal sanitari en contacte amb casos confirmats o sospitosos de Febre Hemorràgica per virus Èbola
  • Brot de febre hemorràgica pel virus d'Èbola. Consells per al viatgers que arriben a Guinea, Libèria, Nigèria i Sierra Leone o que tornen d’aquests països     

Organització Mundial de la Salut (OMS/WHO)

Centers for Disease  Control and Prevention (CDC)
Ebola Hemorrhagic Fever (anglès) European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):
Actualització del brot i anàlisi del risc per la UE (anglès)

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Brote de fiebre hemorrágica por el virus de Ebola, Guinea Conakry y países vecinos. Fecha inicio de alerta 01/04/2014 (castellà)

The New England Journal of Medicine
Recull d’articles i altres materials amb accés obert (anglès)