Notícies

Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), juntament amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), ha publicat una guia amb recomanacions per prevenir el risc de transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes i centres sanitaris. Es tracta de recomanacions tant de caràcter organitzatiu com assistencial, així com referides a les instal·lacions i el material.

Tant l’activitat mèdica urgent com l’ordinària i programada han de comptar amb les mesures de prevenció habituals, reforçades ara amb les pròpies de l’actual situació de pandèmia i que són les que recull aquest document en forma de recomanacions. Per a la implantació de les mesures preventives cal tenir en compte la normativa d’aplicació, les pautes dels serveis de prevenció de cada centre i les recomanacions d’organitzacions professionals, com les dels col·legis professionals i les específiques de les societats científiques, amb l’objectiu de dotar la praxi sanitària d’elements de seguretat que evitin en la mesura del possible el contagi de professionals, treballadors i pacients.

El CoMB ha posat, a més, a disposició dels col·legiats un servei d’orientació i assessorament (protecciocovid@comb.cat) per resoldre els dubtes que puguin sorgir com a conseqüència de la implantació de les mesures preventives.

 

Més informació