Notícies

psicoleg

Fundació Galatea ha atès 5.300 professionals de la salut a Catalunya per problemes de salut mental i emocional des de l’inici de la pandèmia fins ara

• La pandèmia ha significat un abans i un després: ha augmentat la demanda d’assistència, però també s’ha trencat l’estigma a l’hora de buscar ajuda.

• Els serveis especialitzats en salut mental i emocional que ofereix Fundació Galatea són els més ben valorats pels professionals.

Barcelona, 29 de juny de 2023.- La pandèmia de COVID-19 ha suposat un abans i un després en la salut mental i emocional dels professionals de la salut. La crisi sanitària, que va causar, en les fases més inicials, un enorme estrès i patiment en els professionals de tot el sistema sanitari, ha acabat desencadenant i cronificant un malestar acumulat i un clar empitjorament de la salut dels professionals del sistema sanitari. Així ho mostren els successius estudis que Fundació Galatea ha elaborat des de la declaració de la pandèmia fins ara.

La segona onada de l’estudi estatal Repercusiones de la COVID-19 sobre la salud y el ejercicio de la profesión de los médicos de España (referit exclusivament als metges i metgesses de tot l’Estat espanyol), que ha estat presentat recentment i que ha elaborat per Fundació Galatea, en col·laboració amb la Fundación para Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) i Fundació Mutual Mèdica, confirma la tendència observada ja en anteriors treballs de Fundació Galatea (inclosos els realitzats a Catalunya amb tots els professionals de la salut): els indicadors de salut dels professionals no milloren malgrat la superació de la pandèmia i, en cap cas, recuperen els nivells anteriors a la crisi sanitària.

Des de principis de l’any 2020 (la pandèmia es va declarar el mes de març), la Fundació Galatea ha atès prop de 5.300 professionals de la salut de Catalunya: 1.299 l’any 2020; 1.376 l’any 2021; 1.846 l’any 2022 i 734 entre gener i abril de 2023. Del total de professionals atesos, el 71% van ser usuaris dels serveis de suport emocional de la Fundació Galatea, mentre que el 29% restant van ser atesos a la Clínica Galatea per trastorns mentals més severs. El 46% dels usuaris de serveis van ser metges i metgesses i el 29% infermers i infermeres. Aquests són els dos col·lectius que van sol·licitar més ajuda a través de Fundació Galatea, entitat que també presta serveis a farmacèutics, psicòlegs, dentistes, veterinaris i treballadors socials.

Els serveis oferts per Fundació Galatea són els més ben valorats pels professionals de la salut de Catalunya a l’hora de buscar suport especialitzat, tal com mostren els diferents estudis realitzats arran de la pandèmia. Segons l’estudi recent referit als metges, el 42% dels metges i metgesses catalans consideren que els serveis de Fundació Galatea són els més adequats a les seves necessitats quant a salut mental i emocional, seguits dels serveis de psicòlegs i psiquiatres privats (36%), els serveis de salut laboral dels centres de treball (17%) i els serveis oferts als centres d’atenció primària (4%). Cal apuntar que el recent estudi referit als metges, mostra que el 60% dels metges i metgesses han demanat ajuda per problemes de salut mental i emocional o estan disposats a fer-ho en cas que ho necessitin (a la tardor de 2020 eren el 25%).

El director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, destaca que la pandèmia ha estat el desencadenant d’un enorme increment de la demanda de serveis: “En tan sols tres anys i mig hem atès tants professionals com en els vint anys anteriors”. Calvo afegeix que, a partir d’aquesta crisi, “s’han visibilitzat els problemes de salut mental i emocional dels professionals de la salut i això ha contribuït a trencar l’estigma a l’hora de demanar ajuda”.

La Fundació Galatea ha fet un gran esforç per donar resposta a la demanda creixent des de l’inici de la pandèmia, amb la incorporació, per exemple, de nous professionals experts a la seva xarxa assistencial. Això ha estat possible gràcies al suport econòmic del Departament de Salut, de la Fundació “La Caixa” i d’altres entitats. “Hem vist que la demanda de serveis no baixa, per tant, el repte ara és vetllar pel manteniment i la sostenibilitat d’aquests serveis”, afirma Calvo.

A banda dels serveis assistencials, Fundació Galatea també aposta per programes preventius, com, per exemple, les intervencions en equips i organitzacions per promoure relacions saludables (34 equips atesos l’any 2022), així com per la realització d’estudis que ajudin a conèixer i fer seguiment de la realitat de l’estat de salut dels professionals per tal d’oferir els serveis més adequats a les necessitats.