Notícies

Estudi del Programa de Protecció Social

El Programa de Protecció Social es va engegar fa 6 anys, amb la voluntat d’oferir suport social als metges i els seus familiars directes en situació de dificultat, ja sigui per dependència com per problemes de conciliació o manca de recursos. 

Al llarg d’aquests 6 anys, més de 4.200 persones ja han rebut ajuts, serveis i prestacions, i més de 1.300 han estat ateses directament per les treballadores socials del programa.

Per poder continuar millorant el programa i donar més i millors serveis, necessitem aprofundir en el coneixement de les situacions de les necessitats socials dels col·legiats i els seus familiars. Per aquest motiu, tal i com ja vam fer el 2008 a l’inici del programa, hem iniciat la realització d’un nou estudi, els resultats del qual permetran adaptar les prestacions del programa a les necessitats reals del col·legiat. 

Durant els propers dies, és possible que se't contacti telefònicamet des del Col·legi per formar part de la mostra d’aquest estudi per sol·licitar la teva participació, que és voluntària. El tractament de les dades es mantindrà en l’anonimat i se’n farà un ús estrictament confidencial, adreçat de manera única i exclusiva al desenvolupament d’aquest estudi de les necessitats socials i familiars dels col·legiats. 

Agraïm la teva col·laboració i t’animem a participar activament en aquest projecte, que revertirà en la qualitat de vida dels professionals de la medicina i els seus familiars. Si necessites qualsevol aclariment i/o informació, pots trucar al Programa de Protecció Social del COMB al telèfon 93 567 88 94.