Notícies

Estan en Estan en crisi els models sanitaris a Europa? els models sanitaris a Europa?

Estan en crisi els models sanitaris a Europa? Disponible el vídeo de la sessió íntegra

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un fort impacte en els sistemes sanitaris d’Europa i ha fet que els grans problemes que ja existien abans i la necessitat de transformació profunda s’hagin tornat molt més evidents. Partint del fet que aquesta realitat és compartida en més o menys grau per la pràctica totalitat d’Estats Europeus, el CoMB va plantejar, el passat 17 de maig, una sessió de debat, on es van posar sobre la taula diverses preguntes: Estan en crisi els sistemes sanitaris europeus? Quines en són les causes? Quins són els reptes i canvis que cal entomar de manera més urgent? Experts del Regne Unit, Portugal, França i Catalunya van aportar les seves visions a partir de l’experiència viscuda des dels diferents sistemes.

Abans de donar inici al debat, conduït i moderat per la vicepresidenta del CoMB, Elvira Bisbe, el president, Jaume Padrós, va fer una presentació prèvia en la qual va assenyalar que, malgrat que trobar solucions no era l’objectiu de la jornada, sí que era una oportunitat per “fer un diagnòstic encertat dels problemes dels nostres sistemes de salut”. Padrós va apuntar que, per superar el reptes i impulsar els canvis més urgents, cal incrementar els pressupostos en salut, afrontar la manca de professionals i millorar l’organització dels sistemes sanitaris.

Per al professor emèrit d’Economia i Empresa i exdegà de la Facultat d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Vicente Ortún, no hi ha dubte que els sistemes sanitaris estan en crisi i va recordar que “crisi és canvi”. Va destacar com a principals reptes per als sistemes sanitaris els que plantegen la tecnologia i l'envelliment de la població. Per a Ortún, la pandèmia ha demostrat que és necessari apostar de veritat per una atenció primària forta i que “cal començar a gestionar en lloc d’administrar”. “Tenim un problema d’explosió de la demanda expressada, mentre la productivitat està estancada”, va diagnosticar i va alertar que “cal evitar tant la sobreutilització com la infrautilització del sistema sanitari”.

La presidenta del Royal College of General Practitioners (RCGP) i impulsora de programes de suport i benestar per als professionals del National Health Service (NHS) del Regne Unit, Clare Gerada, va insistir en la idea que a la major part d’Europa més que destinar més recursos als sistemes sanitaris, el que cal és “emprar-los millor”. En aquest sentit, va defensar la digitalització de processos que no requereixin el factor humà i va ser crítica amb l’excés de paternalisme dels nostres sistemes envers els pacients. Gerada es va mostrar preocupada pel dèficit de professionals i de vocacions que es registra al seu país pel que fa a l’àmbit de l’atenció primària, així com per la salut mental dels professionals. Va defensar la necessitat de crear espais protegits i de reflexió per als professionals en l’entorn de treball i en hores de feina. “Un cert nivell de burnout pot ser normal, però no ho són ni la depressió, ni l’ansietat”.

Des de Portugal, el consultor de Cirurgia General, president del European Council of Medical Orders (CEOM), Màster en Administració d’Empreses i membre de la European Academy for Clinical Leadership (EACL), José Manuel Martins dos Santos, també es va mostrar molt preocupat pel dèficit de professionals i per la manca d’accions al seu país per retenir-los. “Necessitem incrementar salaris per competir amb el sector privat. A Portugal, cada dia perdem professionals al sistema sanitari públic”, va afirmar. Per a Martins dos Santos és evident que els sistemes sanitaris europeus estan en crisi, ja que molts països hi destinen pressupostos baixos i la manca de professionals és generalitzada. “Hem de convèncer els polítics perquè facin alguna cosa. Hem de donar esperança”, va dir.

El professor de Finances i director executiu del MSc Finance a HEC Paris, president de Relyens i director general del Centre Hospitalari Universitari de Saint-Etienne, Olivier Bossard, va afirmar que la principal crisi que està afectant actualment els sistemes sanitaris “és una crisi d’organització”. Va coincidir en el diagnòstic del greu problema que implica la manca de professionals a França, molt especialment als àmbits rurals. “Hem d’aconseguir que els joves tinguin ganes de ser metges i infermeres”, va dir. Bossard va evidenciarr que és l’avenç de la pròpia medicina i dels sistemes sanitaris el que ens ha convertit en una població envellida. “Estem contents de viure i volem tenir accés al sistema... Això vol dir que estem operant de càncer de colon pacients de 90 anys”, va recordar.

Elvira Bisbe, en finalitzar la taula de debat, va insistir en la necessitat d’implementar canvis urgents si es vol seguir garantir una atenció sanitària de qualitat per a tots els ciutadans.

 

Informació relacionada: