Notícies

Es prorroga la declaració d'interès públic per compatibilitzar dos llocs de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari

S’ha fet públic l’acord GOV/183/2013 de 23 de desembre pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari o en determinats serveis socials per part del personal mèdic.


Aquest acord de govern juntament amb l’Acord GOV/115/2007, de 2 d’octubre de 2007, i l’Acord GOV/198/2010, de 2 de novembre de 2010, troben els seus fonaments en un clara tendència a l’envelliment, a mitjà termini, de la població mèdica a Catalunya segons dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya en l’informe projeccions 2021-2041 i també en l’Informe sobre demografia mèdica i situació laboral realitzat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) en data 9 de desembre de 2013.