Notícies

Envelliment i jubilacions: Avanç de l’informe sobre demografia mèdica 2016

L’envelliment de la professió mèdica planteja un clar repte de futur: fer front a la jubilació de la generació dels seixanta   


El nombre d’altes continua augmentant, mentre que la feminització de la professió es consolida i la fuga de metges és un fet aïllat   

Les dades de demografia col·legial corresponents a 2016 presenten nous escenaris i reptes de futur. Avancem les principals conclusions de l’anàlisi demogràfic que es publicarà ben aviat a l’Informe Anual 2106 del CoMB. Primer, la major presència de dones entre els col·legiats es consolida. Segon, les altes de metges nascuts a Catalunya superen en les dels nascuts a l’estranger per primer cop en els últims deu anys. Finalment, en la pròxima dècada es pot produir un dels reptes més importants per a la demografia col·legial: la jubilació de més de 9.000 metges.   

Un terç del total dels 32.714 metges col·legiats es troba en la franja de 55 a 70 anys. La mitjana d’edat segueix pujant degut a les cohorts nascudes entre els anys cinquanta i seixanta. D’altra banda, el tomb produït el 2015 es consolida amb un 50,9 % de dones col·legiades. Aquestes continuen tenint una mitjana d’edat de quasi deu anys menys que els homes.   


A partir del 2017, les jubilacions no pararan d’augmentar. A partir del 2019, aquestes ja superaran el mig miler i els anys 2026 i 2027 superaran el miler anual. Amb aquesta perspectiva, fa anys que el Col·legi alerta públicament de la necessitat de prendre algunes decisions estratègiques en relació amb el nombre de metges que el país necessita.   D’altra banda, per primer cop en els últims deu anys, la majoria de nous col·legiats han nascut a Catalunya. L’arribada de metges estrangers ha minvat en els últims quatre anys fins a estabilitzar-se al voltant del 40 % de les noves col·legiacions. El percentatge de metges nascuts a Catalunya torna a valors de 2007 i el dels metges de la resta de l’Estat ja representa 1 de cada 4 noves col·legiacions.   

En conjunt, de cada 10 col·legiats, 6 són nascuts a Catalunya, 2 a la resta d’Espanya i 2 a l’estranger. Tot i l’augment en nombre absolut, el percentatge de metges nascuts a Catalunya retrocedeix lleugerament mentre que augmenta el del conjunt d’estrangers i de la resta d’Espanya.   

Les altes MIR van perdent pes dins del total d’altes, però en nombre absolut no han parat d’augmentar. El 2013 representaven el 60 % de noves altes i enguany el 51 %. Augmenten els metges que no cursen el MIR, majoritàriament d’origen estranger, un 20 % interanual des del 2013.   

Les baixes disminueixen i milloren el balanç anual. Les baixes per trasllat a l’estranger cauen un 16 %. La majoria dels que marxen (66 %) són metges estrangers que retornen al seu país (Argentina, Colòmbia i Perú, principalment).     

Informació relacionada