Notícies

Entrevista al Dr. Miquel Vilardell, a Ràdio 4

Entrevista al Dr. Vilardell, a Ràdio 4, del dia 8 d'agost de 2013 sobre l'ofici de metge, la situació de la professió i els seus aspectes socials i econòmics.