Notícies

Codi de Deontologia

Entra en vigor el Codi de Deontologia del CCMC actualitzat

Després d’un intens i productiu procés participatiu obert a tots els col·legiats i col·legiades de Catalunya i d'haver passat tots els tràmits preceptius, el Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) entra en vigor el 5 de febrer. La Resolució publicada el passat 4 de gener al DOGC pel Departament de Justícia ja va confirmar l’adequació del nou text a la legalitat i la inscripció del Codi al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

El procés d’actualització del Codi de Deontologia va arrencar coincidint amb la celebració del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya (Girona, novembre de 2016), amb l’objectiu de reforçar-lo com un codi de principis i, alhora, d’adaptar-lo millor als reptes i paradigmes actuals de la professió. Tots els canvis incorporats emanen, doncs, de la voluntat i del consens dels professionals.

Alguns dels àmbits més destacats en què s’han fet modificacions per actualitzar les normes que hi fan referència són: 

  • l’ús de la telemedicina
  • l’assistència en el final de vida
  • la relació dels metges amb els mitjans de comunicació i el compromís dels col·legis per combatre la desinformació
  • la responsabilitat de ser proactius en la protecció de la salut global i en la lluita contra l’emergència climàtica i ecològica i el seu impacte en la salut.

 

Del total de 123 normes que conté el text anterior, se n’han suprimit 27, se n’han incorporat 19 de noves i se n’han modificat 54. Amb excepció de les normes en què estrictament s’ha proposat una millora de redacció, les modificacions s’han acompanyat de la justificació corresponent.

D’altra banda, cal remarcar que, al llarg de tot el procés d’actualització, s’han obert dos tràmits de consulta pública i s’ha donat resposta, per part del plenari del CCMC, a totes les al·legacions presentades.

Més informació