Notícies

Enquesta de vacunació antigripal a professionals sanitaris

Agència de Salut Pública de Catalunya - Departament de Salut Un dels objectius prioritaris del Departament de Salut és millorar les cobertures de vacunació de la grip entre els professionals sanitaris, però, tot i la importància d’aquesta  vacunació tant per evitar la transmissió de la malaltia com per protegir la pròpia salut, la cobertura assolida fins ara ha estat molt baixa, segons les darreres estimacions  al voltant del 25% a Catalunya. 

El coneixement de la cobertura vacunal dels professionals sanitaris, així com la identificació dels motius de la manca de vacunació, són fonamentals per poder millorar les estratègies de vacunació. 

Per aquest motiu, l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha dissenyat una enquesta electrònica anònima, dirigida als professionals sanitaris, on se sol·liciten dades sobre l’àrea de treball, dades sociodemogràfiques bàsiques, i es pregunta al professional si s’ha vacunat de la grip en aquesta temporada i els motius pels quals ho ha fet o no. 

Les enquestes arribaran via electrònica directament a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, on es procedirà a analitzar les dades. Tota la informació es tractarà de forma confidencial i agregada segons la normativa vigent de confidencialitat de les dades i de seguretat dels fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal.

 
Per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb l’Agència de Salut Púbica de Catalunya. 

Correu electrònic: vacunes2@gencat.cat
Telèfon: 93 551 36 38