Notícies

Enquesta d’Assegurança Lliure 2013

Nova enquesta dels metges i de les entitats d’assegurança lliure


El COMB està realitzat una nova onada de l’enquesta d’Assegurança Lliure que com ja sabeu es realitza periòdicament, amb l’objectiu de conèixer la situació actual dels metges que treballen amb entitats d’assegurança lliure. 

Aquest estudi analitza les condicions professionals dels metges, la relació del metge amb les companyies del sector i la valoració que en fan, l’agilitat de les entitats en la gestió de tràmits burocràtics i, entre d’altres aspectes, els diversos tipus de pòlisses del sector. 

Aquesta enquesta, de la qual s’està finalitzant el treball de camp, s’ha realitzat per telèfon a una mostra aleatòria. Aprofitem l’ocasió per agrair la participació de tots aquells metges que han col·laborat responent l’enquesta.

Secció Col·legial d'Assegurança Lliure