Notícies

servei de telesuport psicològic

Els usuaris valoren com a “excel·lent” el servei de telesuport psicològic a professionals de la salut que Fundació Galatea va posar en marxa a l’inici de la pandèmia

  • Davant els bons resultats i la satisfacció dels usuaris, Fundació Bancària La Caixa continuarà finançant el servei per a tot l’Estat fins al juny de 2021
  • La xarxa de terapeutes ha atès prop d’un miler de professionals de manera individual, el 70% dels quals han estat donats d’alta
  • El programa ofereix la possibilitat de ser derivat a serveis específics si l’usuari ho requereix, tot garantint la continuïtat assistencial

El servei de telesuport psicològic que la Fundació Galatea ofereix als professionals de l’àmbit de la salut des de l’inici de l’emergència sanitària originada per la pandèmia de COVID-19 ha atès, entre el 16 de març i el 31 de desembre de 2020, 984 usuaris i ha efectuat 3.720 intervencions (3,8 intervencions de mitjana per cada usuari). Els professionals de tot l’Estat poden accedir a aquest servei a través del telèfon 900 670 777, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 21 hores. Una xarxa de 48 psicòlegs s’encarrega d’atendre les consultes. Els professionals que han utilitzat el servei des de la seva posada en marxa han valorat la qualitat i la utilitat de l’assistència amb un 4,8 de mitjana, en una escala de l’1 al 5.

L’objectiu del servei de telesuport és donar resposta i acompanyament a preocupacions i pors dels professionals, que es manifesten sovint amb ansietat, estrès, angoixa i, fins i tot, depressió. El servei s’ofereix per videoconferència, amb sessions d’entre 20 i 30 minuts.

El programa de telesuport psicològic seguirà a disposició dels professionals de tot l’Estat almenys fins al juny de 2021, ja que, davant la satisfacció expressada pels usuaris, la Fundació Bancària La Caixa seguirà aportant el finançament necessari que ha permés l’impuls i extensió del servei a totes les comunitats de l’Estat. El telesuport també compta amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat, del Departament de Salut i dels Consells Generals de Col·legis de Metges, d’Infermeria i de Psicòlegs, així com amb el suport d’Almirall, de la King Baudouin Foundation, de la Fundación Pizarroso, de Tesa i de l’Ajuntament de Barcelona.

Usuaris i intervencions

Amb data 15 de desembre, 685 usuaris han estat donats d’alta de tractament, els quals representen el 70% dels 984 professionals atesos. El quadre següent reflecteix l’evolució de nous usuaris i d’intervencions realitzades al llarg de la pandèmia:

Els usuaris atesos són, majoritàriament, dones (86%) i la mitjana d’edat és de 43, 25 anys: el 30% tenen entre 41 i 50 anys i el 24%, entre 31 i 40.

Pel que fa a la professió, el 32% són metges, el 32% infermeres i el 10% auxiliars d’infermeria. Pràcticament la meitat (47%) treballen a hospitals, mentre que el 23% ho fan a centres d’atenció primària. La tipologia de demanda expressada és, principalment, per patiment emocional (76%). 

Valoració del servei i dels terapeutes per part dels usuaris

Després de cada sessió, es convida els usuaris del telesuport a fer una valoració de la tasca del terapeuta (amabilitat, experiència i coneixements), així com de la utilitat del servei. A partir de les 702 valoracions rebudes, se n’han obtingut els resultats següents:

Mitjana de les valoracions fins el 31/12 (escala 1 a 5)    

Amabilitat 4,9    

Experiència 4,8    

Coneixements 4,8    

Utilitat 4,7  

Continuïtat assistencial

Una de les característiques que diferencia el servei de telesuport de Fundació Galatea i que li confereix qualitat és la continuïtat assistencial. Gràcies a l’experiència i a la xarxa assistencial amb les quals compta la Fundació, s’han dut a terme diverses derivacions, en aquells casos en què l’usuari ho ha requerit. S’han fet 36 derivacions a programes assistencials per a trastorns severs i addiccions; 12 derivacions a telesuport de psiquiatria, 176 derivacions al Servei de Suport Emocional i 23 derivacions a grups terapèutics.

Intervencions per a grups

Des de la Fundació Galatea també s’han atès demandes d’intervencions de suport per a grups, equips i organitzacions, les quals es basen en espais d’intercanvi entre professionals i s’orienten a identificar, reforçar i augmentar els recursos i les estratègies, individuals i col·lectives, per al desenvolupament professional, organitzatiu i relacional saludable. D’abril a desembre, s’han atès 24 grups / equips / organitzacions (uns 900 participants en total).

Una altra iniciativa de la Fundació Galatea ha estat la posada en marxa de l’Àgora Galatea, un espai telemàtic pensat per a la intervenció entre iguals, en el qual els professionals de la salut poden parlar i escoltar, compartir experiències, emocions i reflexions. Fins el 31 de desembre de 2020, s’han dut a terme 5 sessions obertes a tots els professionals i 4 per a col·lectius específics. En total, hi han participat uns 50 professionals.