Notícies

Els presidents de les Juntes Comarcals coordinen esforços per als metges del territori

 
Els presidents de les 10 juntes comarcals del COMB van mantenir el passat 18 de juny una reunió amb la junta de govern amb la intenció de coordinar les seves accions al territori.
 
Tots ells van demostrar la seva màxima implicació en apropar les activitats del Col·legi al territori i en donar suport als metges del seu entorn en tot allò que puguin necessitar del Col·legi.
 
A la reunió van assistir el Dr. Josep M. Sans, president de la Junta del Vallès Occidental, el Dr. Francesc Xavier Clos, president de la junta d’Osona, el Dr. Josep M. Benet, president de la Junta del Garraf, el Dr. Jordi Gago, president de la Junta de l’Alt Penedès, el Dr. Xavier Saura, president de la Junta del Vallès Oriental, el Dr. Andreu Martin, president de la junta del Baix Llobregat, el Dr. Miguel González, President de la Junta de l'Anoia i el Dr. Josep Marinel·lo, president de la Junta del Maresme. Per part de la junta del COMB, va assistir el Dr. Jaume Sellarès, vicepresident segon i el Dr. Gustavo Tolchinsky, secretari.