Notícies

Els metges estrangers aprenen al COMB com es pràctica la medicina a Catalunya

Els metges formats a l’estranger ja han començat el “Curs d’acollida a nous col·legiats” que organitza el Centre d’Estudis Col·legiats (CEC) des de 2007. Aquesta formació té com a objectiu facilitar l’accés dels metges i professionals formats a l’estranger en l’exercici de la professió mèdica dins del marc espanyol. 

El curs va començar el dia 28 de juny i finalitzarà el 19 de juliol. Estan assistint 24 metges que aprendran el funcionament del Sistema Sanitari Català i Espanyol, els patrons epidemiològics en Catalunya i Espanya i com fer la història clínica entre altres aspectes específics de la pràctica mèdica.

Els col·legiats del COMB han gaudit d’una subvenció del Programa de Protecció Social (PPS) per a participar en aquest curs. El “Curs d’acollida a nous col·legiats” està acreditat pel Consell Català de Formació Mèdica i Continuada i la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut amb 3,4 crèdits.