Notícies

Els empleats públics i de centres concertats rebran aquest mes de març una part de la paga extraordinària de Nadal de 2012

L’Executiu català, després de l’aprovació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2015, ha anunciat que els empleats públics  i de centres concertats cobraran aquest mes de març els primers 44 dies de la paga extraordinària de Nadal de 2012.


L’anunci afecta al personal funcionari, estatutari, eventual i laboral que durant 2012 va deixar de percebre aquestes pagues extraordinàries i addicionals, tant si a dia d’avui continuen treballant per l’Administració de la Generalitat com si ja no hi presten servei. 

En aquest darrer cas – especialment metges jubilats o que hagin acabat la residència- han de sol·licitar l’abonament de les quantitats corresponents en el termini de 3 mesos des de la publicació de l’acord, és a dir, fins al 10 de juny de 2015 i mitjançant el model de sol·licitud que ha disposat el portal de l’empleat de Gencat, al que podeu accedir aquí

La reducció dels sous i la supressió de la paga extraordinària de 2012 a tot el personal del sector públic es va produir arran l’aprovació per part del Govern espanyol del Reial Decret 20/2012 amb l’objectiu de recuperar l’estabilitat econòmica. Els pressupostos generals de l’Estat per al 2015 van determinar que fos cada administració pública la que determinés com recuperar aquests 44 dies.