Notícies

Eleccions Juntes Comarcals del COMB

La Junta de Govern del COMB ha convocat eleccions per a les Juntes Comarcals. La convocatòria, anunci del cens electoral i calendari estan exposats en els Taulells d'Anuncis del COMB i a les seves Delegacions Comarcals d’Igualada, Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic. A continuació trobarà aquesta informació: