Notícies

El sistema d’acreditació de la formació continuada de les professions sanitàries celebra 20 anys

El Sistema d’Acreditació de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries celebra enguany el 20è aniversari. El sistema s’ha consolidat com un model capdavanter que ha apostat al llarg d’aquests anys per la innovació i l’excel·lència per tal de garantir la competència dels professionals sanitaris i, per tant, la màxima qualitat en l’assistència sanitària als pacients. El sistema ha esdevingut un referent tant a la resta de l’Estat com a l’àmbit internacional, especialment europeu. Des de la seva posada en funcionament, l’any 1997, s’han acreditat a Catalunya més de 21.000 activitats formatives en primera edició (més de 50.000, si es tenen en compte edicions successives). 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), conjuntament amb el Departament de Salut, celebrarà aquestes dues dècades amb la jornada Fem 20 anys! que tindrà lloc el proper dimarts 28 de novembre i que inclourà una interessant sessió sobre gamificació i el paper del joc com a estratègia d’aprenentatge. 

El Sistema d’Acreditació de la Formació Continuada depèn del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, un organisme que, sota la presidència del conseller de Salut, aglutina representants dels departaments de Salut i d’Ensenyament, de col·legis professionals, societats científiques i universitats (a través del Consell Interuniversitari), així com investigadors i experts de prestigi a títol individual. Les funcions d’acreditació es van iniciar, en un principi, en l’àmbit de la medicina i, progressivament, s’hi van anar incorporant altres àmbits professionals, fins arribar a les 33 professions sanitàries per a les quals el sistema acredita actualment activitats formatives i que inclouen titulacions universitàries, de grau mig i superior.

Inicialment, el sistema d’acreditació va néixer amb l’objectiu de dotar les activitats formatives d’un segell de qualitat identificatiu, que fos d’utilitat tant per al professional que triava una formació, com per als agents que havien de contractar personal sanitari. Amb els anys, tot i que es manté aquest objectiu, la prioritat del sistema és promoure i valorar la innovació metodològica en l’àmbit de la formació. D’altra banda, l’acreditació ha passat de ser voluntària a esdevenir un requisit als barems de la convocatòria de places oficials.

“En 20 anys, l’oferta formativa ha canviat moltíssim. Les activitats s’han anat fent més breus i n’ha millorat molt la qualitat metodològica”, explica la responsable del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada, Helena Segura. Actualment, el 70% de les activitats formatives que acredita el sistema estan per sota de les 40 hores de durada. D’altra banda, es tracta d’activitats cada cop menys presencials, menys acadèmiques i més orientades al lloc de treball i a la pràctica clínica dels professionals. Els formats s’han diversificat (sessions clíniques, formació on line, webinars, estades formatives, etc.) i la tendència és cap a una formació més centrada en l’aprenentatge que no pas en els coneixements.

El sistema ha esdevingut una eina imprescindible per acreditar la qualitat de les activitats formatives que s’ofereixen des de centres sanitaris, societats científiques, col·legis professionals, fundacions, sindicats, etc. i que són impartides per professionals que, tot i ser experts en els seus àmbits respectius, no ho són en matèria de formació. Qualsevol oferta formativa que opta a l’acreditació és revisada per tres avaluadors externs relacionats amb la professió en qüestió, els quals puntuen l’activitat segons uns criteris consensuats. Un consell tècnic de la professió proposa al Consell la resolució d’acreditació i fa propostes de millora si escau. Els criteris utilitzats per avaluar la qualitat d’aquestes activitats són compartits pels sistemes sanitaris de tot l’Estat i s’acaben de revisar recentment.