Notícies

El Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB, reconegut com a projecte innovador

El Programa de Protecció Social del Col·legi de Metges de Barcelona acaba de ser reconegut pel seu caràcter pioner i innovador, ja que es tracta d’una iniciativa capdavantera a Catalunya, sorgida d’un col·legi professional i adreçada als seus col·legiats. El PPS del CoMB va rebre l’esmentada distinció durant la celebració de la V Sessió Tècnica en Innovació de la Unió Catalana d’Hospitals, celebrada la setmana passada sota el lema Compartim el que fem. L’objectiu de la jornada era compartir experiències innovadores que es duen a terme des de les unitats de treball social d’entitats de diferents sectors.  


Tal com va explicar durant la jornada Natàlia Raguer, coordinadora i treballadora social del PPS del CoMB, el programa va néixer l’any 2008 al voltant d’una pregunta adreçada als metges que, des del CoMB, es va considerar que requeria una resposta concreta “Et passes la vida cuidant als altres i, a tu, qui et cuida?”. Amb la creació del PPS, es va dissenyar un catàleg de prestacions adreçat als metges col·legiats i els seus familiars directes centrat en tres eixos: atenció social a la dependència; conciliació de la vida familiar i professional; i serveis per a la formació i la prevenció. Tot plegat, accessible des d’una porta d’entrada de qualitat, en forma d’atenció personalitzada per part d’un equip de professionals del treball social que acullen i orienten els col·legiats i llurs familiars.

El model d’atenció social del PPS del CoMB es basa en una àmplia experiència en la detecció, estudi, valoració i diagnòstic de situacions de necessitat social, en un gran coneixement del funcionament de les xarxes públiques i privades d’atenció a les persones i en una coneixença profunda de la sociologia de la professió mèdica.    

En aquests nou anys d’història, el programa ha demostrat que és un element viu del Col·legi, amb més de 6.600 persones ateses. El catàleg de prestacions s’adapta any rere any en funció de les canviants necessitats, recolzant els metges que tenen fills o familiars dependents, els que passen per un moment de necessitat, etc. Tot plegat sense oblidar la prevenció, amb una àmplia oferta d’activitats formatives, com, per exemple, l’organització de programes de preparació per a la jubilació de metges.   

Aquesta iniciativa pionera ha estat una referència en l’àmbit de les corporacions professionals. Actualment, des del PPS del CoMB, s’assessora d’altres col·legis en la creació dels seus propis Programes de Protecció Social.