Notícies

El President del COMB visita les juntes comarcals i descentralitza el Programa de Protecció Social a Vic

El President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, està visitant totes les juntes comarcals  per tal d’explicar als seus col·legiats quines són les activitats del COMB i presentar el Programa de Protecció Social (PPS). Al mateix temps s’està reunint amb els representats de les juntes de govern comarcals per dialogar i escoltar les seves opinions i propostes.

El 25 de maig va visitar la delegació comarcal d’Osona a Vic, on també va presentar el PPS i va explicar l’estructura del COMB i de les seves empreses perquè, segons com va dir a la presentació, “Tenia la necessitat d’explicar tot el que jo sé del Col·legi”.

Durant la seva visita va signar un conveni amb l'Hospital de la Santa Creu de Vic per tal de descentralitzar el PPS i en va signar un altre de col·laboració amb la Universitat de Vic per promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional.

Fins ara ha visitat les juntes comarcals del Berguedà, Bages, Anoia i Mataró. Està previst que el Dr. Vilardell continuï les seves visites a Sabadell (10 juny) i al Garraf (22 de juny). 

Signatura del Conveni amb l'Hospital de la Santa Creu a l’Ajuntament de Vic
Reunió del D. Vilardell amb la Junta comarcal d’Osona