Notícies

El Pla de Gestió de la demanda i les competències d'infermeria. Document del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya