Notícies

El nou carnet col·legial incorpora fotografia i certificat digitalEl carnet col·legial s’actualitza per incorporar una fotografia identificativa i certificat digital, que serveix per accedir i signar documents a l’entorn online.

El nou carnet, que va començar a funcionar al novembre, permet incloure més d’una especialitat, sempre que estiguin registrades, i està redactat en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

Noves prestacions

El certificat digital té validesa legal per dur a terme gestions amb l’administració i pot ser utilitzat en tasques pròpies de la professió, com la recepta electrònica, un sistema telemàtic implementat pel Departament de Salut que integra els processos de prescripció i dispensació dels fàrmacs finançats per la sanitat pública.

El nou carnet col·legial es lliura a les noves col·legiacions i a qui ho sol·liciti expressament, però conviurà amb l’anterior carnet, vigent en l’actualitat.

El carnet té un cost anual de 7,77 € + IVA. En cas de pèrdua, el duplicat té el mateix cost. D’altra banda, en cas de furt o robatori, es pot sol·licitar gratuïtament adjuntant fotocòpia de la denúncia corresponent i una foto mida carnet.

Per demanar el nou carnet cal fer una sol·licitud al web del Col·legi i demanar cita prèvia per a la recollida. La fotografia s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça col.metges[arrova]comb.cat amb l’assumpte: “fotografia carnet + número de col·legiat”.

La fotografia ha de seguir les següents especificacions:

  • Formats de fitxer admesos: JPEC (JPG), GIF o BMP.
  • Mida: la mida format carnet, no ha de ser superior als 25 mm ni inferior als 20 mm.
  • Color: la fotografia ha de ser recent, en color, centrada, amb el cap descobert i sense ulleres de vidres foscos.

Per recollir el carnet cal acudir personalment al Col·legi o alguna de les seves delegacions.