Notícies

extracomunitaris

El Ministeri de Sanitat convoca les proves teòric-pràctiques per a l'homologació de títols de metge especialista extracomunitari

El Ministeri de Sanitat ha convocat les proves teòric-pràctiques per al reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers d'especialistes en Ciències de la Salut, obtinguts a Estats no membres de la Unió Europea.

Podran concórrer-hi els aspirants al reconeixement d’una especialitat que ja han iniciat el tràmit de reconeixement i que estiguin pendents de la realització de la prova, en primera o en segona i última convocatòria, i que no tinguin pendent la resolució de recursos interposats contra l’informe-proposta que condiciona el reconeixement a la superació de la prova.

Es convoquen les següents especialitats:

Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació
Metge especialista en Aparell Digestiu
Metge especialista en Cardiologia
Metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu
Metge especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Metge especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora
Metge especialista en Dermatologia Metge-Quirúrgica i Venereologia
Metge especialista en Endocrinologia i Nutrició
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària
Metge especialista en Medicina de l'Educació Física i l'Esport
Metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació
Metge especialista en Medicina Intensiva
Metge especialista en Nefrologia
Metge especialista en Neurocirurgia
Metge especialista en Obstetrícia i Ginecologia
Metge especialista en Oftalmologia
Metge especialista en Otorrinolaringologia
Metge especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques
Metge especialista en Psiquiatria
Metge especialista en Radiodiagnòstic

La prova està prevista per al darrer trimestre de 2024, en una data pendent de confirmar i, previsiblement, se celebrarà a la seu del Ministeri de Sanitat (Passeig del Prado, 18-20, 28014 de Madrid).

El llistat d’expedients convocats es publicarà a la pàgina web del Ministeri de Sanitat abans del 30 de juny de 2024. La Subdirecció de Formació i Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat enviarà un correu electrònic a les persones convocades, de manera que és convenient que es mantinguin actualitzades les dades de contacte declarades al Ministeri de Sanitat.

Les persones convocades a la prova hauran de comunicar la seva intenció de participar-hi a la Subdirecció General de Formació i Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, amb una antelació mínima d'una setmana respecte a la data de realització de la prova a través de la seu electrònica del Ministeri de Sanitat o a les oficines que es relacionen a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o a través del correu electrònic convocatoriaextracom@sanidad.gob.es

El Ministeri de Sanitat té publicada tota la informació per que fa a aquesta convocatòria a: 

https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/profesiones/especialistasExtracomunitarios/convocatorias/2024/home.htm

Els col·legiats que, després de consultar la informació del Ministeri de Sanitat, tinguin algun dubte, poden contactar amb l’Assessoria Jurídica del CoMB al telèfon 93.567.88.80, a través del correu electrònic a l'adreça jurídica@comb.cat o presencialment , la seu del COMB, al Passeig de la Bonanova 47 de Barcelona.