Notícies

El Jutjat dóna la raó al COMB en la reclamació judicial presentada per la Fundación Patronato de Huérfanos (OMC)

El Jutjat de Primera Instància núm. 13 de Barcelona ha desestimat la demanda presentada per la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias, que reclamava al COMB 1.164.873,42 euros.

La sentència dóna la raó al COMB i a les decisions preses pels seus col·legiats en relació a la desvinculació el 2007 de les polítiques de protecció social de la Fundación depenent de la Organización Médica Colegial, que des d'aleshores desenvolupa el COMB mitjançant un model propi de prestacions socials  -Programa de Protecció Social (PPS)- i amb independència econòmica .

La sentencia, desestimant íntegrament les peticions de la Fundación,  resol no només que la reclamació està prescrita, si no que, amparant-se en els arguments plantejats pel COMB, considera que la Fundación, amb la seva demanda econòmica, ha actuat de forma abusiva i deslleial, infringint el principi de bona fe i seguretat jurídica, des del moment que es va firmar un conveni de col·laboració l’any 2010 que tancava i donava per conclosa qualsevol divergència anterior.

L’import que reclamava  la Fundación, i que la sentència li denega, tindrà com destí l’objectiu pel qual s’havia recaptat, això és, incrementar els fons de protecció social del Col·legi per millorar les prestacions a favor dels metges de Barcelonai els seus familiars. Aquest import podrà utilitzar-se tan aviat sigui ferma la sentència.