Notícies

El Dr. Josep Vilaplana assumeix la presidència del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Tal com preveuen els estatuts del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), aquesta setmana s’ha procedit a la renovació de la composició del plenari, un fet que es produeix cada dos anys. En conseqüència, el Dr. Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona (COMG), ha assumit la presidència del CCMC per als propers dos anys, en substitució del Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB).

D’altra banda, el Dr. Fernando Vizcarro, president del Col·legi de Metges de Tarragona (COMT), ocuparà el càrrec de vicepresident del CCMC, el qual ha estat exercit els darrers dos anys pel Dr. Josep Vilaplana. 

Els Drs. Gustavo Tolchinsky i Josep Maria Benet continuen com a secretari i tresorer respectivament. 

El CCMC és la corporació que agrupa els quatre col·legis de metges catalans (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), que coordina la seva actuació i que representa la professió davant les institucions sanitàries.